top of page

Kiropraktik

En kiropraktor REPARERAR skador och smärtor som redan uppstått, FÖREBYGGER nya skador eller smärtor från att uppstå, och OPTIMERAR funktion och prestation, både i vardagen och för elitidrottaren.

FAQ

Vad är knäcket?

En ledjustering innebär ett snabbt sträck i en led. Det snabba sträcket får gasbubblor att bildas i ledvätskan. Gasbubblorna spricker lika snabbt som de bildats, vilket ger upphov till knäckljudet under behandlingen. Knäcket är således en feedback på att det har skett ett snabbt sträck i leden.

Vad gör ledjusteringen?

Ledjusteringen ger nya input till hjärnan, ökar blodflödet och gör att omkringliggande muskler slappnar av. Dessutom tillkommer endorfiner, som kan verka omedelbart smärtstillande. Resultatet blir mer läkning och funktion, och mindre smärta. 

Vad gör ryggraden?

Ryggraden är stommen i kroppen och skyddar ryggmärgen, som tillsammans med hjärnan bildar det centrala nervsystemet. Ryggraden är motorvägen för nervsignaler mellan hjärna och kropp och avgörande för kommunikationen mellan hjärnan och kroppen.

Historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans Cheir och Praxis, som betyder Hand och Handling. Kiropraktiken utvecklades på 1890-talet av amerikanen D.D. Palmer. Han menade att störningar av funktionen i ryggraden påverkar nervsystemet och därmed resten av kroppen. Palmer var övertygad om att kroppen har en medfödd intelligens, som främjar kroppens egen läkning. Den kiropraktiska behandlingen tar bort störningarna i ryggraden och stimulerar den medfödda intelligensen, så att kroppen får förutsättningar att självläka. 

bottom of page