top of page
IMG_1956.HEIC

Theo Söderlund Olsson

  • Utbildad på AECC University Collage, Bournemouth University i England 

  • Vidareutbildad inom manuella muskeltester (kinesiologi)

Om Theo

Theo utbildade sig på AECC i södra England, och examinerades 2019. De sista två åren arbetade han på skolans egen praktik med diagnosticering och behandling av neuromuskulära dysfunktioner i rörelseapparaten. Därefter har Theo arbetat som kiropraktor på flera kliniker i Sverige, däribland Halmstad, Stockholm och Gävle. 

Theo har en helhetssyn på kiropraktik och behandlar inte enbart problemområdet. Han understryker vikten av att båda parter; patient och kiropraktor, känner sig delaktiga i behandlingen och jobbar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Kroppen har en fantastisk läkeförmåga och Theo möter kroppen där den befinner sig i läkeprocessen . Theo är vidareutbildad inom manuella muskeltester och hur dessa kan tillämpas för att finna ursprungsproblemen i rörelseapparaten. 

Vid sidan av yrket är Theos passion att spela basket, vilket han har gjort på hög nivå i både Sverige och England. Han tycker även om att spendera tid utomhus i olika naturmiljöer.

bottom of page